habriaa

נדהם ונפעם ניצבתי בפני עצמתה של הבריאה, כאשר ביקרתי לראשונה בנורווגיה, ארץ הפיורדים. נופים עוצרי נשימה, יערות עד, קרחונים פעילים, אין סוף מפלים וכמובן, שפע פיורדים הבהירו לי עד כמה קטונתי, אנוכי האדם, אל מול עצמת הבריאה. תעתועי הטבע בפני כדור הארץ באים כאן לביטוי בשיאים של יצירה וכוח בלתי רגיל של פעילות טקטונית וגיאומורפולוגית על פני הנוף. נופים מדהימים אלו מסתירים בחובם היסטוריה מרתקת ותמונות אנוש מעניינות. על עצמת הבריאה, על טבע, אדם ונוף בנורווגיה – ארץ הפיורדים, בהרצאתי

 עצמת הבריאה

ההרצאה מוגשת מעל גבי מצגת מרהיבה הכוללת מוסיקה, צילומים ייחודיים, קטעי מלל ועוד.

kartis@netvision.net.il להזמנת הרצאה הקישו

לראש הדף