midbar

בואו עמי למסע מרתק אל מדבר יהודה. מדבר פרטי, קטן ומקומי שלנו. מדבר אשר מאז ומעולם נקשר בתודעתו ובאופיו של העם היהודאי אשר התפתח לנגד נופי המדבר ומראות ים המוות. בואו עמי אל מסע אל המורדים, המלכים, המתקוממים והמתנזרים אשר מצאו במדבר מקום מחייה, מסתור ומפלט מפני רודפיהם.

על סיפורו של מדבר יהודה, על האישים הגדולים והמאורעות הדרמטיים שפקדו אותו. על דוד המלך, על החשמונאים ועל הורדוס הגדול, על הקנאים ואודות מצדה והמיתוס הקשור בה, ועל נזירי מדבר יהודה ותושביו כיום, בהרצאתי, המלווה במצגת מרגשת:

לך לך למדבר – מדבר יהודה כארץ מסתור ומפלט

 

להזמנת הרצאה הקישו kartis@netvision.net.il

לראש הדף