beekvot

הרצגת ייחודית זו נבנתה לאחר שהוצאתי לאור מדריך לצליינים בשם: In the Footsteps of  Jesus – בעקבות ישו בארץ הקודש. 
במהלך שנות עבודתי גיליתי כי מרבית מטייליי אינם בקיאים ברזיה של ראשיתה של הנצרות,שהיא תולדה מן היהדות. ישו, המכונה הנוצרי, או הנצרתי, נולד בארץ ישראל כיהודי, חי כיהודי ומת כיהודי. את תורתו הפיצו שליחיו ואט אט עשתה זו נפשות ודבקה באומות העולם. עם השנים ידע עולם האמנות להשתמש בתיאורי הברית החדשה בציוריו, בפסליו ובאיורים שונים. אמנות הרנסאנס עשתה את זה, ובענק. על סיפורו של ישו בארץ הקודש בראי יצירות הרנסאנס, על נפלאותיו ומעשיו, ובעטיים, על מנהגים שונים הנהוגים בעולם הנוצרי עד עצם היום הזה, במצגת מרהיבה ובהרצאתי – בעקבות ישו בארץ הקודש, בראי אמנות הרנסאנס.

להזמנת הרצאה הקישו kartis@netvision.net.il

לראש הדף