presentation1

גואטמלה הינה אחת המפתיעות בארצות אמריקה התיכונה. יש בה מגוון אדיר של נופים עוצרי נשימה, אגמים מרהיבים, הרי געש מרשימים, חלקם פעילים וערים קולוניאליות שלמות העומדות על תילן ומספרות את סיפור ה"קונקיסטדורס" – הכובשים הספרדים. 

אולם מעבר לכל, גואטמלה היא מולדת תרבות המאיה. תרבות עשירה שנעלמה עוד טרם הגעת הספרדים, אך שרידיה מהדהדים ברחבי הארץ בקרב תושביה, בניה המקוריים של התרבות, וכן בפולחנים הרבים הניכרים בכל פינה, לצד שרידי מפעלי בנייה אדירים. 

בהרצאתי נבקר במקומות ייחודיים ונסקור את תרבות המאיה הגדולה שהייתה לאפר ולאבק. 

להזמנת הרצאה הקישו
kartis@netvision.net.il

לראש הדף