רשמים מארץ ישראל

בעמק הבכא

אודות עמק רווי דמעות, אי שם ברמת הגולן, ואודות אחד מקרבות הגבורה הגדולים והנואשים בהיסטוריה הצבאית

לפרטים נוספים

ארבע של מזרון

עופר גלוזמן היה קצין שהצטרף במהלך קרבות עמק הבכא אל פלוגה מ', בפיקודו של אמנון לביא. מספרו היה 4. רשמיו מובאים כאן

לפרטים נוספים

אמנון

תיאור הלחימה של פלוגה מ' מגדוד 77 בבלימה, במלחמת יום הכיפורים, מעטו של מפקד הפלוגה

לפרטים נוספים