אוסטריה

 • מבט מראש ההר

 • בולען

 • בתוך המנהרה

 • אופנוען שעוקף אותנו

 • מנהרה בלב ההר

 • ההר

 • כפר ציורי מלמטה

 • מתפתלים

 • בדרך אל ההר

 • בדרך אל ההר

 • מבט אל הקרחון

 • בדרך אל ההר

 • סלעי עד

 • קרחון

 • מציץ מן ההר

 • גרוסגלוקנר

חזרה לרשימת האלבומים