נגב וערבה

 • אל נחל חימר

 • מבט אל בקעת תמנע

 • עמודי שלמה

 • בקעת תמנע

 • גבי פרס

 • גבי פרס

 • ארבה בערבה

 • החוף הצפוני

 • נחל שני

 • בקעת תמנע

 • אילת

 • אל נחל חימר

 • נחל פרס

 • אל נחל חימר

 • אל נחל חימר

 • אל נחל חימר

חזרה לרשימת האלבומים