מוזיאון פרגמון – ברלין

 • שער אשתר מבבל הקדומה

 • עיטור אייל בשער אישתר

 • רועה צאן אשורי

 • אריה בשער אשתר

 • תבליט מנהיג אשורי

 • תבליט אריה משער אשתר

 • עיטור מוסלמי קדום

 • פיסול יווני ארכאי

 • סוסים בתיאור תבליט יווני

 • מיתולוגיה יוונית על כד

 • מיתולוגיה על כד חרס יווני

 • פסל אריה מן התקופה הרומית

 • מבט על מזבח פרגמון

 • מבט על מזבח פרגמון

 • ראש קיסר רומי

 • מחארב מוסלמי מן המאה ה- 16

חזרה לרשימת האלבומים