kuba

קסם על ים קריבי

ללא ספק תגיע המהפכה לקובה, הארץ המשתוקקת לשינוי. ואולם עד שתגיע זו ליעדה, עד שתשתנה צורת השלטון, כדאי לשמוע על הקובנים, עם מרתק אשר חי את חייו באורח מיוחד ביותר. נופי קובה, חופי הים שלה, דייגיה, יערותיה הטרופיים והמוסיקה המטריפה שלה עושים את הביקור במקום לאחד הכדאיים ביותר לכל מבקר. קובה כיום היא קובה שעברה מהפכה לפני כ- 46 שנה. המהפכה טלטלה את תושבי האי, הפכה סדרי בראשית והציעה שינוי חיובי בתחילת דרכה. יותר אנשים קיבלו חינוך ובריאות חינם, תעסוקה נמצאה לכולם, תלושי מזון חולקו ועדיין מחולקים לאזרחים, ואולם המהפכה היגיעה, ככל הנראה, לסיומה. העולם עייף מן הקומוניזם. קובה נותרה די בודדה בעולם הקומוניסטי, מבודדת כלכלית מן העולם המערבי ומשוועת להכנסה ולשבירת הקיפאון. קובה משמרת את אותם מבנים קולוניאליים בלתי משופצים שנבנו בה לפני כ- 500 שנה, את אותן מסורות שנוצרו בה מן המזיגה האתנית דמוגרפית שפקדה את האי במרוצת מאות השנים, עת עבדים שחורים התערבבו בקריאוליים לבנים ובשרידי אינדיאנים שחיו כן בעבר. בקובה קיימת תרבות של ריקודים ותנועה מרהיבים ומטריפי חושים. מעודי לא ראיתי סלסה כה יפה וסוחפת כמו בריקודי הצעירים בעיירותיה של קובה. קובה – המהפכה כבר בדרך הוא שם הרצאתי המוגשת באמצעות מצגת צבעונית הכוללת מוסיקה סוחפת, קליפי וידאו, צילומים מרהיבים, טקסטים ואנימציות היתוליות.  

להזמנת הרצאה הקישו kartis@netvision.net.il

לראש הדף