slovanyia

סלובניה וקרואטיה, שתי אחיות בגוף, בנוף, במסורת, שתי אחיות ליוגוסלביה הגדולה בעבר. הדי ההתפוצצויות בקרואטיה נדמו, הקרואטים מלקקים פצעים ומפנים מרצם אל שימור ושיקום אתרי הטבע והתיירות שלהם. סלובניה הקטנה הייתה זקוקה ל- 10 ימים בלבד כדי להתנתק מיוגוסלביה החולה ולכונן רפובליקה עצמאית, יפה ותוססת, שוקקת ועטורה פינות חלומיות, אגמים ומפלים, מוסיקה ויין ועוד. על שתי ארצות מדהימות אשר הפכו לאחד ממרכזי הטיול והתיירות החשובים באירופה, בהרצגתי החדשה, המלווה בקליפי מוסיקה ומלל:

סלובניה וקרואטיה, הבזקי צילום ומוסיקה

להזמנת הרצאה הקישו kartis@netvision.net.il

לראש הדף