yamhamelach

לפליאה הוא ים המלח

ים שכולו מטעמים, משאבים ומחצבים. ים שכולו שקט ושלווה, ריחוק ונשמה. ים המוקף מדבריות מכל עבר, ולאורכו מעט נאות מדבר.

ים המוזכר כה רבות בעדויות היסטוריות, ים ששימש כגבול בין מדינות, בין מדבר למדבר.

על ים המלח – עבר והווה, בהרצאה מאלפת הכוללת מצגת מרהיבה ובה:

* גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה של ים המוות
* על היווצרות הים
* על תולדותיו הקדומים, ימי התנ"ך, ימי הצלבנים, ימי החוקרים הגדולים במאות 19 – 20
* על הקמת חלום מפעל האשלג, לתולדותיו
* על שמורות הטבע ומעיינות החן לאורך חופי הים
* על התיישבות (בית הערבה, עין גדי, מצפה שלם ועוד)
* על תעשייה, תיירות וחלומות
* על אקולוגיה, נסיגת המים והתנקמות הטבע באדם

ים המלח – עבר והווה

להזמנת הרצאה הקישו
kartis@netvision.net.il

לראש הדף