%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%9d

אקוודור, מהיפות בארצות אמריקה הדרומית נקראה כך על היותה נמצאת ממש על קו-המשווה. הכל ישר באקוודור, צומח לגובה ולא לצדדים, הכל שואף אל השמש. כך הצמחים והגידולים, כך גם השעון, כך גם המיסטיקה והאמונות. 

בהרצאתי נחווה את המיטב בארץ זאת. את תרבותה המגוונת, שרידי השבטים החיים בה ומשמרים את מסורותיהם, נחווה את שדרת הרי-הגעש הארוכה המבתרת את המדינה בין החוף ליערות, נציץ אל איי-גלפאגוס המרוחקים והייחודיים ונבקר במקורות האמזונס, הארוך בנהרות תבל, בו גלומה עדיין תרבות עלומה ובלתי מוכרת.

אקוודור, ארץ קו המשווה
להזמנת הרצאה הקישו kartis@netvision.net.il

 

לראש הדף